VIP PR

20,000,000 

  • 20 bài PR
  • 1 video phỏng vấn – 1 video dựng riêng
  • 1 bộ ảnh chụp CEO – 1 bộ ảnh chụp công ty
  • 2 bài quảng cáo báo chí

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.